Los Olivos
3 geschakelde vakantieappartementen
Reserveren en kalender

Algemene voorwaarden Los-Olivos, Partida Lleus 9D, 03720 Benissa

Algemeen
Dit zijn de voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst tussen de eigenaar en de huurder. De eigenaar wordt ook hierna aangeduid als “wij” en “ons”.

De huurder is de persoon die het boekingsformulier ondertekent of, in het geval van online boeking, degene die de online betaling verzorgt. Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat alle leden die tot de groep behoren zich houden aan deze voorwaarden en bepalingen. De huurder wordt ook genoemd “u”.

De locatie die hier bedoeld wordt is Los-Olivos, Partida del Lleus 9D, 03720 Benissa

Boekingen
De aanbetaling betreffende een boeking dient binnen 7 dagen vanaf de voorlopige boeking voldaan te worden op de door de verhuurder aangegeven wijze. De boeking is in eerste instantie een voorlopige reservering van 1 of meerdere appartementen totdat de aanbetaling heeft plaatsgevonden en bevestigd door ons. Tot dat moment kan de boeking op elk gewenst moment door huurder of eigenaar zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd.

Het huurbedrag, samen met de borg ad €250,-, is uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de vakantie verschuldigd. Verzuim van volledige betaling hiervan voor/op de vervaldatum betekent annulering van de vakantie van de huurder zonder het recht op terugbetaling van de aanbetaling. Agendeer dus deze vervaldatum(s) om er zeker van te zijn dat de betaling tijdig wordt verzorgd.

Boekingen minder dan 8 weken voor de aankomstdatum moeten direct volledig betaald worden op het moment van boeking.

Annulering door de huurder
Annulering van de boeking door de huurder moet schriftelijk ingediend worden en gericht aan info@los-olivos.com.

Kosten voor de huurder door annulering:

  • vanaf 8 weken voor aankomst van 25% van de huurprijs
  • vanaf 4 weken voor aankomst van 50% van de huurprijs
  • vanaf 2 weken voor aankomst van 100% van de huurprijs

Vraag een bevestiging indien u uw annuleringsverzekeraar wilt informeren.

Annulering door de eigenaar
De eigenaar zal trachten om ervoor te zorgen dat het gehuurde beschikbaar is op de datum die gereserveerd is. In het onwaarschijnlijke geval dat het gehuurde niet beschikbaar is heeft de eigenaar het recht om de reservering te annuleren. De eigenaar zal proberen voor de huurder geschikte alternatieve accommodatie te vinden. Indien geschikte alternatieve accommodatie niet wordt gevonden, is de huurder gerechtigd tot volledige restitutie van de huurprijs. De eigenaar is alleen gehouden om het van de huurder ontvangen geld terug te betalen. Geen compensatie of gevolgschade wordt vergoed.

Annulering in verband met Covid-19
Wanneer reizen tussen het land van herkomst en Los-Olivos onmogelijk gemaakt wordt door een algemeen reisverbod (code rood) is kosteloos annuleren of verplaatsen mogelijk. Dit heeft nadrukkelijk geen betrekking op persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een positieve Covidtest of quarantaineverplichting in verband met een besmetting. 

Diversen
Hoewel er voor een ware en accurate beschrijving van het gehuurde is zorggedragen, kunnen er na verloop van tijd wijzigingen in het gehuurde zijn aangebracht. De huurder aanvaardt dat voor dergelijke verschillen geen vergoeding wordt betaald.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om het gehuurde op een redelijk tijdstip te betreden, in geval van een noodsituatie, reparatie of andere dringende reden, zulks indien mogelijk in overleg met de huurder.

De eigenaar heeft het recht om de huurder te vragen het gehuurde zonder enige restitutie te verlaten als het gedrag van de huurder en/of zijn/haar groep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verstorend en/of onaanvaardbaar is.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen die niet geschikt wordt geacht het gehuurde te betrekken.

Aantal gasten
Het maximaal aantal personen dat recht heeft op verblijf in deze woning is zoals vermeld en bevestigd in de reservering. Verder hebben alleen zij met de naam op de lijst staan recht op verblijf. Als blijkt dat er zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar meer personen dan overeengekomen in en rond het gehuurde verblijven, zal dit worden beschouwd als een schending van het contract en kan de huurder en zijn/haar partij zal worden gevraagd om het verblijf onmiddellijk te verlaten zonder enige teruggave van huur of andere vergoeding. Onderverhuur of overdracht van de verhuurovereenkomst is verboden.

Als, alleen na overleg met en goedkeuring door de eigenaar, een hoger aantal gasten wordt toegelaten dan overeengekomen / toegestaan is per appartement, bedraagt hiervoor de vergoeding minimaal €20,- per nacht met een minimum van 3 nachten.

Parkeren
Voor elk appartement is één parkeerplaats beschikbaar op het terrein. Er kan alleen geparkeerd worden op de door eigenaar aangegeven plaatsen.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in het gehuurde.

Aankomst en vertrek tijd
Alles zal in het werk worden gesteld om de woning vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst beschikbaar te hebben. De woning moet op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur leeg worden opgeleverd zijn door de huurder. Een te late oplevering zal een toeslag opleveren, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Het is in overleg mogelijk om bagage in een afgesloten ruimte te stallen als je aankomst eerder is dan 16.00 uur of vertrek later dan 10.00 uur. De eigenaar is zelf aanwezig, of laat zich vertegenwoordigen, voor het overhandigen van de sleutels etc.

Aansprakelijkheid
De eigenaar is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, vermissing of schade op zijn terrein. Sluit altijd uw appartement(en) en auto(‘s) goed af.

Minderjarige kinderen moeten altijd onder toezicht.

Reiniging
Wij gaan er van uit dat de huurder en zijn groep het gehuurde behandelen als hun eigen huis en het op het einde van de vakantie in een normale conditie achterlaat. De kosten voor de eindschoonmaak (€70,- voor de appartementen I en II en €100,- voor appartement III) zijn inbegrepen in de huurprijs, maar alleen voor een normale schoonmaak. De eigenaar behoudt zich het recht voor om een toeslag voor het reinigen te rekenen wanneer de woning niet in een normale toestand achtergelaten wordt.

Breuk
De huurder zal zich inspannen om de woning, inventaris en alle inhoud te behouden in dezelfde staat en toestand als aan het begin van de huur. Schade of breuk moet gemeld worden aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) voor vertrek. De eigenaar behoudt zich het recht hiervoor vergoeding te vragen, waarbij wordt opgemerkt dat kleine breuk en normale slijtage niet in rekening zal worden gebracht.

Klachten
Wij streven er uiteraard naar om uw verblijf bij ons comfortabel en onvergetelijk te laten zijn. Er kunnen dingen mis gaan. In deze omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van de huurder om van een probleem melding te maken bij de eigenaar (of diens vertegenwoordiger). Alleen dan is het mogelijk voor de eigenaar om te trachten de situatie zo snel als mogelijk is te herstellen/corrigeren.

Extra kosten
Het gebruik van elektriciteit (ook warm/koud airco) is opgenomen in de huurprijs tenzij anders overeengekomen. Hierbij valt te denken aan verhuur in de maanden november, december, januari, februari en maart. 

Teruggave van de borg
Uw borg, minus eventuele aftrekposten, zal binnen 7 dagen na vertrek aan u worden terugbetaald.

Langdurige verhuur/overwinteraars
Voor langdurige verhuur en/of in het geval van overwinteraars kunnen tussen partijen andere afspraken gemaakt zijn/worden.

Translate »